Heeft de COVID-19 pandemie de zorgsituatie van ouderen veranderd?

10/07/2022

Abstracts 45e Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 2022

02/06/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.05

Casus over hepatotoxiciteit door atorvastatine: de zoektocht naar mogelijke etiologie

30/05/2022

Sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid onder verpleeghuisbewoners met somatische problematiek

26/05/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.03

Het gebruik van het Behandelpaspoort voor het stimuleren van Proactieve Zorgplanning

25/05/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.02

Cognitieve screening van ouderen met een migratie-achtergrond

28/04/2022

Werken op afstand en gebruik van onlinecommunicatie in verpleeghuizen tijdens COVID-19-maatregelen

11/04/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.01

Levenseindezorg beter aanpakken

11/04/2022

Het verkleinen van de kans op dementie door een gezonde leefstijl: van epidemiologisch onderzoek naar public health initiatieven

08/04/2022

Prehabilitatie voor kwetsbare ouderen, goed voorbereid voor abdominale chirurgie

22/03/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.04

De gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor het welbevinden van bewoners van instellingen voor langdurige zorg

03/03/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.01.01

Een passende aanpak van eenzaamheid: een vertaalslag van empirische data naar de praktijk

28/02/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.01.03

De bekendheid van frailty in de praktijk

22/02/2022

Gewenste zorg in de laatste levensfase, een palliatief zorgpad met potentie

15/02/2022

Dementie en depressie: muziektherapie als therapeutisch én diagnostisch instrument?

15/02/2022

Het delen van mantelzorg: wat zijn de overwegingen?

09/02/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.01.02

Bewuste patiënten met ernstig chronisch niet-aangeboren hersenletsel in de Nederlandse verpleeghuizen

31/01/2022

Teleconsulten op de polikliniek geriatrie in Nederland – ervaringen van zorgverleners

07/12/2021
10.36613/tgg.1875-6832/2021.04.02

Draagvlak creëren voor de ouderenzorg

20/11/2021

Zorgen om dementiezorg

17/11/2021