Naar betekenisvolle beweging

20/08/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.02

ICT als instrument voor het sociaal en emotioneel welbevinden

29/07/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.04

Perspectieven van stakeholders over het gebruik van technologie in de zorg voor thuiswonende ouderen met dementie

25/07/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.03

Persoonsgerichte zorg voor personen met dementie in Vlaamse woonzorgcentra

24/07/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.05

Crétien van Campen. Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving. Een pleidooi voor zingeving en creativiteit.

23/07/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.06

Signalementen 2020/3

18/07/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.07

Persoonlijkheidsproblemen bij ouderen in tijden van vermaatschappelijking

27/05/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.01

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: Epidemiologische aspecten

22/05/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.02

Gestandaardiseerd meten van persoonlijkheids­stoornissen bij ouderen

21/05/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.03

Differentiële diag­nostiek van persoonlijk­heids­stoornissen en autisme­spectrum­stoornis bij ouderen

20/05/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.04

Psychologische behandeling van persoonlijk­heids­stoor­nis­sen bij ouderen: stand van zaken en suggesties voor onderzoek

18/05/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.05

Farmacotherapeutische behandeling van een 67-jarige vrouw met een borderline persoonlijkheids­stoornis

18/05/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.06

Mediatieve behandeling bij mensen met zowel neuro­cognitieve stoornissen als persoonlijkheids­problematiek

18/05/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.07

(H)erken de rol van de persoonlijkheid bij probleemgedrag van cliënten in het verpleeghuis en in de thuiszorg

18/05/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.08

Vroeger wordt nu, binnen wordt buiten.

17/05/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.09

Signalementen 2020/2

17/05/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.10

Uitbraak COVID-19 in de verpleeghuiszorg

23/04/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.01

Toepassing van richtlijnen voor depressiezorg in verpleeghuizen en door professionals ervaren competentie, autonomie en verbondenheid

10/03/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.04

Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid: Zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies

24/02/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.01

Overlijden door fysieke fixatie in zorginstellingen

12/02/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.02