Toepassing van richtlijnen voor depressiezorg in verpleeghuizen en door professionals ervaren competentie, autonomie en verbondenheid

10/03/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.04

Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid: Zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies

24/02/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.01

Overlijden door fysieke fixatie in zorginstellingen

12/02/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.02

Signalementen 2020/1

12/02/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.05

Abstracts 43e Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 2020

12/02/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.03

Validatie van de EAT-10 in het Nederlands ter screening van orofaryngeale dysfagie in een oudere populatie

30/12/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.04.03

Psychotrauma en posttraumatische stressklachten bij een gerontopsychiatrische populatie

30/12/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.04.02

Signalementen 2019/4

26/12/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.04.04

Concordantie en meerwaarde van informant- versus zelfrapportage bij persoonlijkheidsdiagnostiek: een systematische review

14/12/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.04.01

Farmacotherapie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen: een nieuw aandachtsgebied

07/11/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.03.01