Chronische pijn bij dementie en bij aandoeningen met een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang

01/06/2005
10.1007/BF03074717

Het effect van sociale vergelijkingsinformatie op de levenssatisfactie van fragiele ouderen

01/06/2005
10.1007/BF03074715

Moeilijk hanteerbaar gedrag en psychologische interventies

01/06/2005
10.1007/BF03074714

De laatste fase van dementie bij een groep verpleeghuispatiënten: prevalentie en kenmerken

01/04/2005
10.1007/BF03074703

Hyperthyreoïdie bij ouderen: aspecifieke symptomen kunnen leiden tot uitstel van de diagnose

01/04/2005
10.1007/BF03074704

“Zolang ge maar gezond zijt en uwe man nog hebt”

01/04/2005
10.1007/BF03074701

Gecombineerde ondersteuning in Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers vergeleken met reguliere dagbehandeling

01/04/2005
10.1007/BF03074702

Zorgen om de zorg in verpleeghuizen: het verpleeghuis voorbij

01/04/2005
10.1007/BF03074700

Signalementen 2005/2

01/04/2005
10.1007/BF03074706

Ivan Bautmans: The muscle function in elderly persons: influence of pathology, inflammation and exercise.

01/04/2005
10.1007/BF03074705

Onderwijs en opleiding in de geriatrie in de Europese Unie

01/02/2005
10.1007/BF03074688

Gehechtheid en ouder worden

01/02/2005
10.1007/BF03074685

Het meten van kwaliteit van leven in het verpleeghuis

01/02/2005
10.1007/BF03074689

Angst om te vallen: psychometrische aspecten van Tinetti’s Falls Efficacy Scale

01/02/2005
10.1007/BF03074686

Hebben verzorgende familieleden invloed op probleemgedrag bij dementie?

01/02/2005
10.1007/BF03074687

Signalementen 2005/1

01/02/2005
10.1007/BF03074691

Roelof Schellingerhout (red). Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. SCP 2004. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2004. ISBN 90-377-0191-4. 250 p.

01/02/2005
10.1007/BF03074698

Medicijnen tegen veroudering? Aubry de Grey verwacht dat het kan.

01/02/2005
10.1007/BF03074690