Ivan Bautmans: The muscle function in elderly persons: influence of pathology, inflammation and exercise.

01/04/2005
10.1007/BF03074705

Onderwijs en opleiding in de geriatrie in de Europese Unie

01/02/2005
10.1007/BF03074688

Gehechtheid en ouder worden

01/02/2005
10.1007/BF03074685

Het meten van kwaliteit van leven in het verpleeghuis

01/02/2005
10.1007/BF03074689

Angst om te vallen: psychometrische aspecten van Tinetti’s Falls Efficacy Scale

01/02/2005
10.1007/BF03074686

Hebben verzorgende familieleden invloed op probleemgedrag bij dementie?

01/02/2005
10.1007/BF03074687

Signalementen 2005/1

01/02/2005
10.1007/BF03074691

Roelof Schellingerhout (red). Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. SCP 2004. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2004. ISBN 90-377-0191-4. 250 p.

01/02/2005
10.1007/BF03074698

Medicijnen tegen veroudering? Aubry de Grey verwacht dat het kan.

01/02/2005
10.1007/BF03074690