225 Weergaven
0 Downloads
Lees verder

Met ingang van 1 januari 2016 is mevrouw dr. B.C. van Munster benoemd tot redacteur van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. Barbara van Munster studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en volgde daar de specialisatie tot internist, met aandachtsgebied ouderengeneeskunde. In 2013 registreerde zij zich tevens als klinisch geriater. In 2009 promoveerde zij als epidemioloog op het proefschrift Pathophysiological studies in delirium, a focus on genetics. Zij is medisch manager van de vakgroep geriatrie van de Gelreziekenhuizen te Apeldoorn en postdoc wetenschappelijk onderzoeker in het UMCG te Groningen. Haar aandachtsgebied is evidence based medicine en richtlijnontwikkeling bij de kwetsbare multimorbide oudere patiënt met een focus op screening en behandeling van geriatrische syndromen. Het zwaartepunt van haar redactieportefeuille zal liggen op de klinische geriatrie.