Pijn en neurocognitieve stoornissen: stand van zaken en de weg nog te gaan

24/11/2022

Sprakeloos. Ruimte maken voor verzwegen kennis in gerontologisch onderzoek

23/11/2022

Groepstherapie met assistentie van een pony. Het effect op de kwaliteit van leven van ouderen met dementie

18/11/2022

Naar een toekomstbestendige medische zorg voor ouderen met complexe multimorbiditeit door interprofessionele samenwerking: leren van ervaringen uit de langdurige zorg

18/11/2022

Alcoholgebruik bij thuiswonende 65+

21/10/2022

Welke woorden ouderen gebruiken als het gaat om ouder worden en kwetsbaarheid: een Delphi-studie

17/10/2022

Abstracts 16de Nationaal Gerontologiecongres: Een ‘decade of healthy ageing’. Droom of realiteit?

13/10/2022

Kennistoetsen dementie voor verpleegkundigen en verzorgenden: een psychometrische beschrijving van meetinstrumenten als handreiking voor de Nederlandse praktijk

30/08/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.03.02

Tot hier … en nú verder – behoeften van ouderen tijdens de coronapandemie in Nederland

28/08/2022
https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2022.03.05

Empowerment bij dementie

27/07/2022
https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2022.03.04

Heeft de COVID-19 pandemie de zorgsituatie van ouderen veranderd?

10/07/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.03.01

Casus over hepatotoxiciteit door atorvastatine: de zoektocht naar mogelijke etiologie

30/05/2022
https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2022.03.03

Abstracts 45e Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 2022

29/05/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.05

Sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid onder verpleeghuisbewoners met somatische problematiek

26/05/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.03

Het gebruik van het Behandelpaspoort voor het stimuleren van Proactieve Zorgplanning

25/05/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.02

Cognitieve screening van ouderen met een migratie-achtergrond

28/04/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.07

Werken op afstand en gebruik van onlinecommunicatie in verpleeghuizen tijdens COVID-19-maatregelen

11/04/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.01

Levenseindezorg beter aanpakken

11/04/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.08

Het verkleinen van de kans op dementie door een gezonde leefstijl: van epidemiologisch onderzoek naar public health initiatieven

08/04/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.06

Prehabilitatie voor kwetsbare ouderen, goed voorbereid voor abdominale chirurgie

22/03/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.04