Horsten-Schoonen, S. A., & Bolt, S. R. (2023). De afweging tussen een open of gesloten afdeling voor bewoners met dementie: een kwalitatieve studie. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 54(2). https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.02