Bavelaar, L., Visser, M., Dijkstra, E. J., van der Steen, J. T., & Sizoo, E. M. (2023). Een ‘mixed-methods’ evaluatie-onderzoek naar voorkeuren van naasten en zorgprofessionals voor een handreiking over levenseindezorg bij dementie. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 54(2). https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.03