van Doorne, I. (2023). Verbetering van transmurale palliatieve zorg. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 54(3). Geraadpleegd van https://tvgg.nl/article/view/17486