Meyboom-de Jong, b. (2024). De toekomst van de ouderenzorg: Het Nationaal Programma Ouderenzorg vervolgd. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, (5). https://doi.org/10.1007/s12439-014-0065-5