Thalen, M. (2024). Welkom in mijn wereld: ondersteuningsbehoeften van ouderen met een verstandelijke beperking. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 2. https://doi.org/10.54195/tgg19188