Bavelaar, L., Visser, M., Dijkstra, E. J., van der Steen, J. T. en Sizoo, E. M. (2023) “Een ‘mixed-methods’ evaluatie-onderzoek naar voorkeuren van naasten en zorgprofessionals voor een handreiking over levenseindezorg bij dementie”, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 54(2). doi: 10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.03.