Bavelaar, L. (2023) “Vooruitdenken – Steun voor naasten van verpleeghuisbewoners met dementie in proactieve zorgplanning”, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 54(2). Beschikbaar op: https://tvgg.nl/article/view/15534 (Geraadpleegd: 22 september 2023).