van Doorne, I. (2023) “Verbetering van transmurale palliatieve zorg”, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 54(3). Beschikbaar op: https://tvgg.nl/article/view/17486 (Geraadpleegd: 10 december 2023).