Fagard, K. . (2023) “Geriatrisch-chirurgisch co-management: het G-ERAS project”, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 54(4). Beschikbaar op: https://tvgg.nl/article/view/18306 (Geraadpleegd: 27 februari 2024).