Redactiebureau (2024) “Abstracts Geriatriedagen 2024”, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, (1). Beschikbaar op: https://tvgg.nl/article/view/18767 (Geraadpleegd: 19 april 2024).