Meyboom-de Jong, b (2024) “De toekomst van de ouderenzorg: Het Nationaal Programma Ouderenzorg vervolgd”, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, (5). doi: 10.1007/s12439-014-0065-5.