[1]
L. Bavelaar, M. Visser, E. J. Dijkstra, J. T. van der Steen, en E. M. Sizoo, “Een ‘mixed-methods’ evaluatie-onderzoek naar voorkeuren van naasten en zorgprofessionals voor een handreiking over levenseindezorg bij dementie”, TGG, vol. 54, nr. 2, jun. 2023.