van Doorne, Iris. “Verbetering Van Transmurale Palliatieve Zorg”. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 54, no. 3 (september 29, 2023). Geraadpleegd december 10, 2023. https://tvgg.nl/article/view/17486.