1.
Voet M, van der Linden C, Manten T, Kerskes CH, Jacobs A. Een succesvol geautomatiseerd medicatiebewakingssysteem om ontbrekende maagprotectie toe te voegen bij gebruik van NSAID’s en salicylaten. TGG [Internet]. 29 september 2023 [geciteerd 10 december 2023];54(3). Beschikbaar op: https://tvgg.nl/article/view/15366