1.
Bavelaar L, Visser M, Dijkstra EJ, van der Steen JT, Sizoo EM. Een ‘mixed-methods’ evaluatie-onderzoek naar voorkeuren van naasten en zorgprofessionals voor een handreiking over levenseindezorg bij dementie. TGG [Internet]. 11 juni 2023 [geciteerd 22 september 2023];54(2). Beschikbaar op: https://tvgg.nl/article/view/15532