1.
Weulink AD, Schaap FD, Dijkstra GJ, Finnema EJ. Ervaringen met COVID-19 maatregelen onder oudere Nederlandse thuiswonende migranten. TGG [Internet]. 11 maart 2024 [geciteerd 19 april 2024];(1). Beschikbaar op: https://tvgg.nl/article/view/17950