Meest gebruikt


Meest recent

 • gerontologie
 • Zelf Determinatie Theorie
 • effectmeting
 • MRI
 • CT-scan
 • geriatrie
 • vroegtijdige zorgplanning
 • transmurale zorg
 • dood
 • mechanische
 • vrijheidsbeperking
 • onderwijsachterstand

a

 • aandacht
 • acethylcholinesterase remmer
 • Achtwoordentest
 • Advies Gezondheidsraad
 • alterneren
 • altruïsme
 • alzheimer
 • ambulante geriatrische zorg
 • Amsterdamse Dementie-Screeningstest (ADS)
 • anemie
 • antidepressiva
 • antipsychotica
 • apathie
 • arthritis
 • atypisch
 • autonomie en competentie

b

 • balansproblemen bij ouderen
 • balint
 • Beck Depression Inventory (BDI-II-NL)
 • bed- en opsta-alarmering
 • behandeling
 • Behavioral Dyscontrol Scale
 • beïnvloedende factoren van mondigheid
 • beleidsaanbevelingen
 • belemmerende factoren
 • benigne paroxysmale positioneringsduizeligheid
 • benutting
 • beroerte
 • besluitvorming
 • bilaterale vestibulopathie
 • burgerparticipatie

c

 • carrière keuze
 • casemanagement
 • casemanagement dementie
 • centrale hypothyroïdie
 • cerebrovasculair accident (CVA)
 • CLEAR-model
 • CO-intoxicatie
 • co-morbiditeit
 • cognitie
 • cognitief functioneren
 • cognitieve stoornis
 • cognitieve training
 • comorbiditeit
 • competenties*
 • complexe verbale fluency
 • constructvaliditeit
 • COPD
 • COPD-gerelateerde ziekenhuisopnames
 • CT-scan*
 • CVA

d


e

 • e-bike
 • e-health
 • EAT-10
 • EBM
 • eenzaamheid
 • eerstverantwoordelijke verzorgende
 • effectiviteit
 • effectiviteitsanalyse
 • effectmeting*
 • electrocardiogram
 • electroencefalografie
 • emotionele/existentiële ondersteuning
 • emotionele gevolgen
 • empty sella
 • episodisch geheugen
 • ergotherapie
 • Erikson
 • etniciteit
 • etnografie
 • Europa
 • evaluatie
 • evidence based medicine
 • excluded letter taak
 • executieve controle
 • exergames
 • extramuralisering

f

 • familie
 • farmacotherapie
 • ferritine
 • fietscursus
 • fietstraining
 • fixatie
 • foto interventie
 • fragiliteit
 • functieverlies
 • fysieke fixatie
 • fysiotherapie

g

 • galantamine
 • gedeelde besluitvorming
 • gedrag
 • gedragsproblemen
 • geheugenpolikliniek
 • geheugenproblemen
 • geneeskundestudent
 • Geriatric Depression Scale (GDS)
 • geriatrie*
 • geriatrische dermatologie
 • geriatrische patiënten
 • geriatrische revalidatie
 • geriatrische revalidatiezorg
 • gerontopsychiatrie
 • gerontologie*
 • gerstmann
 • gezamenlijke besluitvorming
 • gezondheid
 • gezondheidsvoorzieningen
 • gezondheidszorg
 • grensoverschrijdend zorggebruik
 • groeihormoondeficiëntie

h


i

 • idiopathische normale druk hydrocephalie
 • Ijzerdeficiëntie
 • implementatie
 • informant
 • informatie
 • Informed consent
 • informele zorg
 • inspectie
 • integrale wijkaanpak
 • intergenerationele relaties
 • interventie
 • interventies
 • intrusiefouten

j

 • jicht

k


l


m

 • mantelzorg
 • mantelzorgbelasting
 • mantelzorger-implementatie
 • mantelzorgers
 • MCI
 • mechanische*
 • mediatietherapie
 • medicatieveiligheid
 • medisch gesprek
 • medisch toerisme
 • meetinstrumenten
 • methodisch werken
 • migranten
 • migratie
 • mindfulness
 • Mokken schaalanalyse
 • Mokkenschaalanalyse
 • mondigheid
 • mondigheidseffecten
 • mortaliteit
 • motivatie
 • MRI*
 • multidimensionale kwetsbaarheid
 • multidisciplinaire zorg
 • multinomiale logistische regressie
 • multiple sclerose
 • multisensorische stimulatie
 • multisysteem atrofie

n

 • nachtelijke onrust
 • naleving richtlijnen
 • nazorg
 • netwerken
 • neurocognitieve stoornis
 • neuropsychologische gevolgen

o

 • observatie
 • omgeving
 • onderwijs
 • onderwijsachterstand*
 • onderzoeksmethoden
 • ongelijkheid
 • ontslagbestemming
 • oogscreening
 • orofaryngeale dysfagie
 • oudere migranten
 • oudere patiënten
 • ouderen
 • ouderenzorg

p

 • palliatieve zorg
 • parese
 • participatie
 • participatief onderzoek
 • participeren
 • patient reported outcome measures (PROM)
 • patiëntperspectief
 • pensionering
 • perifeer vestibulaire uitval
 • personen met verward gedrag
 • persoonlijkheidskenmerken
 • persoonlijkheidspathologie
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • persoonsgericht
 • persoonsgerichte zorg
 • polyfarmacie
 • polymyalgia rheumatica
 • positieve gezondheid
 • posterieure corticale atrofie
 • praxeografie
 • presbyfagie
 • preventie
 • primair verouderen
 • procesevaluatie
 • professionalisering*
 • profielen
 • progressieve supranucleaire paralyse
 • psychiatrie
 • psychisch
 • psychische problematiek
 • psychogeriatrie
 • psychogeriatrische dagbehandeling
 • psychogeriatrische revalidatie
 • psychometrie
 • psychometrische karakteristieken
 • psychomotorische snelheid
 • psychosociale interventies
 • psychotrauma
 • PTTS

R

 • RAND-36
 • reactiverende behandeling
 • richtlijn
 • risicoprofielen

s

 • samenwerking
 • screening
 • secundaire bijnierschorsinsufficiëntie
 • Self-Determination Theory
 • slechtziendheid
 • slikstoornissen
 • slimme technologie
 • sociale interactie
 • sociale ondersteuning
 • somberheid
 • specialisme ouderengeneeskunde
 • specialist ouderengeneeskunde
 • sterfte
 • stress
 • subjectieve gezondheid
 • supplementgebruik
 • survey

t

 • taalbarrière
 • taalstoornis
 • technologie
 • teledermatologie
 • test-hertestbetrouwbaarheid
 • theorema van Bayes
 • therapie intensiteit
 • thuissetting
 • thuiswonende ouderen
 • thuiszorg
 • toegankelijkheid
 • toeleiding naar zorg
 • TOPICS-SF
 • tovertafel
 • transitie
 • transmurale zorg*
 • trisomie 21
 • tweede lijn

u

 • uitgestelde reproductie
 • uitkomstindicatoren
 • uitslaggesprek
 • uitwisseling

v

 • validatie
 • valpreventie
 • valpreventiemaatregelen
 • verbale fluency
 • Vergeving
 • vermijdbare blindheid
 • veroudering
 • verpleeghuis
 • verpleeghuispatiënten
 • verpleeghuiszorg
 • verpleeghuizen
 • verpleegkundig
 • verstandelijke beperking
 • verwijzen
 • verwijzing
 • verzorgenden
 • verzorgings- en verpleeghuizen
 • Visuele Associatietest
 • vitamine D
 • voorspellende waarde
 • voorziening voor personen met verstandelijke beperkingen
 • vrijheidsbeperking*
 • vroegtijdige opsporing
 • vroegtijdige zorgplanning*

w

 • wanen
 • welbevinden
 • welzijn
 • werk en mantelzorg
 • werving
 • wijken
 • wonen
 • woonzorgcentra
 • woonzorgcentrum

Z

 • Zelf Determinatie Theorie*
 • zelfrapportage
 • zelfstandig wonende ouderen
 • zelfwaardering
 • ziekenhuisopnames
 • ziekenhuiszorg ouderen
 • ziekte van Alzheimer
 • ziekte van Huntington
 • zorg
 • zorg op maat
 • zorgbeleid
 • Zorgcentrum
 • zorgcircuits
 • zorginstellingen
 • zorgketen
 • zorgkwaliteit
 • zorgpad
 • zorgverleners

 • ■■■

#

 • 6MWT