Wetenschap

Een gedragsobservatieschaal voor participatie in psychogeriatrische dagbehandeling

10/07/2014
10.1007/s12439-014-0080-6

Psychometrische eigenschappen van drie screeningsinstrumenten voor kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen

20/07/2011
10.1007/s12439-011-0022-5