Wetenschap

Bekijk alles

Toepassing van richtlijnen voor depressiezorg in verpleeghuizen en door professionals ervaren competentie, autonomie en verbondenheid

10/03/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.04

Beleidsaanbevelingen omtrent de implementatie van val- en fractuurpreventie bij thuiswonende ouderen

22/08/2016
10.1007/s12439-016-0186-0

Transitie van een psychogeriatrische dagbehandeling in het verpleeghuis naar een laagdrempelige dagbehandeling in de wijk: een pilotonderzoek

12/08/2014
10.1007/s12439-014-0088-y

Implementatie, effecten en kosten van casemanagement voor mensen met dementie en hun mantelzorgers: beschrijving van de COMPAS studie

02/04/2014
10.1007/s12439-014-0063-7

Zicht op Evenwicht. Evaluatie van een landelijk geïmplementeerde cursus gericht op het verminderen van bezorgdheid om te vallen bij zelfstandig wonende ouderen

12/11/2013
10.1007/s12439-013-0045-1

Zicht op Evenwicht. Landelijke implementatie van een cursus gericht op het verminderen van angst om te vallen bij zelfstandig wonende ouderen

08/02/2013
10.1007/s12439-013-0006-8