Artikelen

Detectie en preventie van kwetsbaarheid: Op zoek naar risicoprofielen voor fysieke, psychische, sociale en omgevingskwetsbaarheid

27/11/2017
10.1007/s12439-017-0241-5

Idiopathische Normale Druk Hydrocephalie en de oudere patiënt

23/04/2015
10.1007/s12439-015-0123-7

Kwetsbaarheid bij ouderen met een verstandelijke beperking: operationalisering, risico en opsporing

01/04/2015
10.1007/s12439-015-0126-4

Verborgen zorgbehoeften bij ouderen.

08/08/2013
10.1007/s12439-013-0030-8

Psychometrische eigenschappen van drie screeningsinstrumenten voor kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen

20/07/2011
10.1007/s12439-011-0022-5