Wetenschap

Toepassing van richtlijnen voor depressiezorg in verpleeghuizen en door professionals ervaren competentie, autonomie en verbondenheid

10/03/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.04

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare groepen met polyfarmacie moet beter

19/05/2015
10.1007/s12439-015-0137-1