Wetenschap

Bekijk alles

Validering van de Seven Minute Screen voor gebruik in de geheugenpolikliniek

10/02/2016
10.1007/s12439-015-0166-9

Proactieve en gestructureerde zorg voor kwetsbare oudere patiënten in de eerstelijn: Achtergrond, opzet en uitvoering van een screenings- en zorgprogramma

15/03/2013
10.1007/s12439-013-0013-9

Veralgemeende of selectieve screening voor dragerschap van methicilline resistente Staphylococcus aureus bij opname op een geriatrische dienst

22/09/2011
10.1007/s12439-011-0032-3

Psychometrische eigenschappen van drie screeningsinstrumenten voor kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen

20/07/2011
10.1007/s12439-011-0022-5

Nutritionele screening bij de oncogeriatrische patiënt

01/10/2010
10.1007/BF03096213

Problemen bij het opsporen van depressieve- en angststoornissen bij bewoners van verzorgingshuizen

01/06/2008
10.1007/BF03078135