Wetenschap

Omgaan met mensen met een visuele beperking in het verpleeghuis

13/03/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.01.03

Onnodige slechtziendheid onder ouderen in zorginstellingen: lessen uit een interventieproject in de regio Den Bosch

20/06/2014
10.1007/s12439-014-0079-z