Wetenschap

Bekijk alles

Evalueren van kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen

26/07/2021
10.36613/tgg.1875-6832/2021.03.02

Vijf jaar Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde: gebruikers, geleverde zorg, kosten en ervaringen

09/06/2021
10.36613/tgg.1875-6832/2021.02.03

Zorgverlening aan thuiswonende ouderen met verward gedrag

18/07/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.02.05

Het toepassen van valpreventiemaatregelen bij thuiswonende ouderen: een survey onderzoek in Vlaanderen

02/05/2017
10.1007/s12439-017-0215-7

Determinanten van vitamine D- gebruik door thuiswonende ouderen

04/09/2015
10.1007/s12439-015-0151-3

Psychometrische eigenschappen van drie screeningsinstrumenten voor kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen

20/07/2011
10.1007/s12439-011-0022-5