Wetenschap

Bekijk alles

Ontwikkeling van algoritmes voor oordeelkundig gebruik van psychofarmaca bij ouderen met verhoogd valrisico

07/09/2017
10.1007/s12439-017-0229-1

Het toepassen van valpreventiemaatregelen bij thuiswonende ouderen: een survey onderzoek in Vlaanderen

02/05/2017
10.1007/s12439-017-0215-7

Beleidsaanbevelingen omtrent de implementatie van val- en fractuurpreventie bij thuiswonende ouderen

22/08/2016
10.1007/s12439-016-0186-0

Zicht op Evenwicht. Landelijke implementatie van een cursus gericht op het verminderen van angst om te vallen bij zelfstandig wonende ouderen

08/02/2013
10.1007/s12439-013-0006-8

Preventie van valincidenten bij thuiswonende ouderen: een kostenbesparende interventie?

01/10/2008
10.1007/BF03078149

Voorkomen dat ouderen vallen

01/08/2005
10.1007/BF03074730