Wetenschap

Kennistoetsen dementie voor verpleegkundigen en verzorgenden: een psychometrische beschrijving van meetinstrumenten als handreiking voor de Nederlandse praktijk

30/08/2022
10.36613/tgg.1875-6832/2022.03.02

Zorgverlening aan thuiswonende ouderen met verward gedrag

18/07/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.02.05