Wetenschap

Effecten van het gebruik van het eHealth-platform e-Vita voor COPD-patiënten op domeinen van de ziektespecifieke kwaliteit van leven

10/12/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.04.03

Eenzaamheid en zelfmanagementvaardigheden bij visueel beperkte ouderen

22/05/2013
10.1007/s12439-013-0027-3

Het verminderen van fragmentatie in de zorg voor kwetsbare ouderen: de succesvolle ontwikkeling en implementatie van het Zorg en WelzijnsInfoPortaal

15/03/2013
10.1007/s12439-013-0014-8

Psychosociale aspecten van gezondheid en zelfredzaamheid bij ouderen: van determinanten naar interventie

01/12/2009
10.1007/BF03088519