Wetenschap

Ouderen met een verstandelijke beperking verliezen veel zelfredzaamheid gedurende drie jaar: resultaten van de Gezond Ouder studie (GOUD)

15/11/2016
10.1007/s12439-016-0198-9

Hoe denken ouderen over automatische contactloze monitoring? Een systematische literatuurstudie

24/05/2013
10.1007/s12439-013-0024-6

Psychometrische eigenschappen van drie screeningsinstrumenten voor kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen

20/07/2011
10.1007/s12439-011-0022-5