Wetenschap

Vergeving als psychologische sterkte op hoge leeftijd

16/08/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.02.03

Omgaan met somberheid op oudere leeftijd: een kwalitatieve studie

09/11/2016
10.1007/s12439-016-0196-y