Wetenschap

Heeft de COVID-19 pandemie de zorgsituatie van ouderen veranderd?

10/07/2022

Een gevalideerd screeningsinstrument voorspelt functieverlies bij thuiswonende ouderen: de Identification of Seniors at Risk – Primary Care (ISAR-PC)

08/04/2015
10.1007/s12439-015-0128-2