Artikelen

Concordantie en meerwaarde van informant- versus zelfrapportage bij persoonlijkheidsdiagnostiek: een systematische review

14/12/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.04.01

Psychotische depressie bij ouderen: een overzicht

15/03/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.01.01

Lokale burgerparticipatie van 65-plussers in de steigers

03/01/2017
10.1007/s12439-016-0203-3