Wetenschap

Haalbaarheid van een poliklinisch geriatrisch Revalidatieprogramma – lessen uit een pilotproject

28/01/2016
10.1007/s12439-015-0164-y

Thuis na een CVA: ‘Dan begint het pas’. Een kwalitatief onderzoek naar de behoefte aan nazorg van CVA-patiënten na terugkeer naar huis

02/06/2015
10.1007/s12439-015-0139-z