Wetenschap

De Visuele Associatietest (VAT) als instrument voor de ouderenpsycholoog

27/09/2017
10.1007/s12439-017-0231-7

De Amsterdamse Dementie-Screeningstest (ADS) bij ouderen zonder neurocognitieve stoornis. Implicaties voor de klinische praktijk

15/09/2016
10.1007/s12439-016-0189-x