Wetenschap

Palliatieve zorg op een chronische psychiatrische afdeling voor ouderen

06/06/2012
10.1007/s12439-011-0014-5