Artikelen

Effecten van het gebruik van het eHealth-platform e-Vita voor COPD-patiënten op domeinen van de ziektespecifieke kwaliteit van leven

10/12/2020
10.36613/tgg.1875-6832/2020.04.03

Omgaan met mensen met een visuele beperking in het verpleeghuis

13/03/2019
10.36613/tgg.1875-6832/2019.01.03

De lichamelijke en psychische dimensie van kwaliteit van leven van fragiele ouderen

21/06/2017
10.1007/s12439-017-0221-9

Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg

14/11/2016
10.1007/s12439-016-0194-0

Het meten van kwaliteit van leven bij ernstig demente verpleeghuisbewoners: psychometrische eigenschappen van de QUALID-schaal

01/10/2009
10.1007/BF03079587