Wetenschap

Validering van de Seven Minute Screen voor gebruik in de geheugenpolikliniek

10/02/2016
10.1007/s12439-015-0166-9

Proactieve en gestructureerde zorg voor kwetsbare oudere patiënten in de eerstelijn: Achtergrond, opzet en uitvoering van een screenings- en zorgprogramma

15/03/2013
10.1007/s12439-013-0013-9

Veralgemeende of selectieve screening voor dragerschap van methicilline resistente Staphylococcus aureus bij opname op een geriatrische dienst

22/09/2011
10.1007/s12439-011-0032-3

Nutritionele screening bij de oncogeriatrische patiënt

01/10/2010
10.1007/BF03096213