Wetenschap

Gezondheid en welbevinden van oudere migranten in Nederland: Een narratieve literatuurstudie

12/11/2018
10.1007/s12439-018-0268-2

Het verklaren van verschillen in ervaren kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen: een ‘mixed-method’ onderzoek

11/09/2018
10.1007/s12439-018-0261-9