Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) bestrijkt al 50 jaar het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

TGG is als peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift geïndexeerd in Medline en opgenomen in internationale documentatiesystemen PubMed, SCOPUS, Psyc INFO, EMBASE, Google Scholar, EMCare, OCLC, SCimago en Summon by ProQuest. Daarmee zijn de (Engelstalige) abstracts van artikelen in TGG internationaal vindbaar.

Redactie

 • Dr. M. Dejaeger, klinische geriatrie
 • Prof. dr. E. Dierckx, psychogerontologie en neuropsychologie
 • Prof. dr. C. M. Fokkema, sociologie en demografie
 • Prof. dr. D. L. Gerritsen, ouderenpsychologie
 • Dr. D. J. A. Janssen, ouderengeneeskunde en palliatieve zorg
 • Prof. dr. F. Janssen, demografie en epidemiologie
 • Prof. dr. B. C. van Munster, interne geneeskunde en klinische geriatrie

Redactieadviesraad

 • Prof. dr. J. P. Baeyens, gerontologie en geriatrie
 • Prof. dr. A. L. Francke, verplegingswetenschap, NIVEL en VUmc Amsterdam
 • Prof. dr. J. P. H. Hamers, ouderenzorg en verplegingswetenschap, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. C.M.P.M. Hertogh, ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg
 • Prof. dr. M. Huisman, epidemiologie en sociologie, VUmc en VU, Amsterdam
 • Dr. Y. Kuin, psychogerontologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. H. L. G. R. Nies, organisatie en beleid van zorg, VU Amsterdam
 • Prof. dr. N. Van den Noortgate, klinische geriatrie, Universiteit Gent
 • Prof. dr. M. G. M. Olde Rikkert, klinische geriatrie, Radboud UMC Nijmegen
 • Prof. dr. M. J. Schuurmans, verplegingswetenschap, UMC Utrecht

Redactiebureau

 • Mr. drs. P. J. F. van der Kooij (redactiesecretaris)
 • Mr. C. S. M. Hermans-van Leeuwe

Kopij

Aanleveren kopij: redactie.tvgg@vilans.nl

ISSN

0167-9228 (Print)
1875-6832 (Electronic)

0167-9228 (Linking)