Privacy verklaring

Persoonsgegevens (naam, e-mailadres, bedrijfsnaam) die bij een indiening aan dit tijdschrift worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties
  • U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen, tenzij vooraf vermeld en met uw uitdrukkelijke toestemming. Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door ons in te trekken of bezwaar te maken.