Het gebruik van het Behandelpaspoort voor het stimuleren van Proactieve Zorgplanning

Wat zijn de ervaringen van zorgprofessionals en burgers?

Auteurs

  • Jesper M.A. Biesmans Maastricht University
  • Inge Jochem MCC Ommes
  • Sascha R. Bolt Maastricht University, Tranzo
  • Els P.A.G.M. Knapen Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek
  • Marja Y. Veenstra Burgerkracht Limburg
  • Nicole C.A. Thomas MeanderGroep Zuid-Limburg
  • Jolanda Timmermans-Joosten Centrum voor Levensvragen Oostelijk Zuid-Limburg
  • Judith M.M. Meijers Maastricht University

DOI:

https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.02

Trefwoorden:

behandelpaspoort, geriatrie, palliatieve zorg, proactieve zorgplanning

Samenvatting

Samenvatting

Zorgvragers worden steeds actiever betrokken bij het beslissen over gepaste behandelingen voor hun aandoeningen of die van hun naasten. Proactieve Zorgplanning (PZP) wordt ingezet om behandelwensen en behoeften van zorgvragers tijdig te bespreken, voordat de zorgvrager wordt beperkt door ziekte, cognitieve problemen of leeftijd. Het Behandelpaspoort is ontwikkeld door specialist ouderengeneeskunde Esther Bertholet en bestaat uit ondersteunende vragen om behandelwensen te formuleren en te bespreken. Het doel van dit onderzoek was om ervaringen van burgers en zorgprofessionals te analyseren die het Behandelpaspoort gebruikten als onderdeel van PZP. Betrokken zorgorganisaties distribueerden de Behandelpaspoorten naar zorgprofessionals, bijvoorbeeld casemanagers dementie. De zorgprofessionals hebben de Behandelpaspoorten vervolgens uitgedeeld aan burgers, zoals ouderen. Daarna hebben zorgprofessionals (N=30) en de burgers (N=80) eenmalig een vragenlijst ingevuld over hun ervaringen met het gebruik van het Behandelpaspoort. 65% van de burgers had een ziekte en de gemiddelde leeftijd van de burgers was 75,3 jaar. Het Behandelpaspoort bood vooral meerwaarde tijdens het denkproces en het concreet bespreken van behandelwensen met zorgprofessionals en naasten. 57% van de zorgprofessionals wil het Behandelpaspoort blijven gebruiken en 78% van de burgers zou het Behandelpaspoort aanraden aan anderen. Participanten die het Behandelpaspoort geen meerwaarde vonden, hadden eigen methoden voor het bespreken van de behandelwensen.

Abstract

Care recipients are becoming increasingly involved in the decision-making process for suitable treatments. Advance Care Planning (ACP) enables care recipients and healthcare professionals to timely think and discuss wishes and preferences for treatments, before a care recipient becomes limited by disease, cognitive problems or age. The Treatment Passport is developed by geriatric specialist Esther Bertholet and contains supportive questions to think about treatment wishes. This study aimed to evaluate the experiences of civilians and healthcare professionals with the usage of the Treatment Passport during ACP. Involved care organisations distributed the Treatment Passports to healthcare professionals, for example dementia casemanagers. Healthcare professionals then handed the Treatment passports to civilians, for example older persons. Thereafter, healthcare professionals (N=30) and civilians (N=80) filled out a questionnaire about the experiences with usage of the Treatment Passport. 65% of the civilians had a disease and a mean age 75.3 years. The Treatment Passport was considered a helpful tool to think and talk about treatment wishes. 57% of the healthcare professionals wants to keep using the Treatment Passport and 78% of the civilians would recommend it to others. Participants who found the passport of limited added value mostly had their own methods of discussing their treatment wishes.

Downloads

Gepubliceerd

2022-05-29

Citeerhulp

Biesmans, J. M., Jochem, I., Bolt, S. R., Knapen, E. P., Veenstra, M. Y., Thomas, N. C., Timmermans-Joosten, J., & Meijers, J. M. (2022). Het gebruik van het Behandelpaspoort voor het stimuleren van Proactieve Zorgplanning: Wat zijn de ervaringen van zorgprofessionals en burgers?. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, (2), 1–13. https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2022.02.02

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel