Pijn en neurocognitieve stoornissen: stand van zaken en de weg nog te gaan

Auteurs

 • Wilco P. Achterberg Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Margot W. M. de Waal Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • J.M.J. (Juanita) Cheuk-A-Lam - Balrak Erasmus MC, V&VN
 • Petra Crutzen-Braaksma UMCG
 • Annelore van Dalen-Kok Stichting Zorggroep Florence, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Paulien van Dam Activite, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Nanda C. de Knegt Prinsenstichting
 • Janine van Kooten Vivium zorggroep
 • Frank Lobbezoo Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Hanneke J. A. Smaling Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Gregory P. Sprenger Amstelring, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Jenny T. van der Steen Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Radboudumc
 • Carolien (N.J.) de Vries Topaz, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Sandra M.G. Zwakhalen Maastricht University
 • Martin Smalbrugge Amsterdam UMC, Vrije Universiteit, Amsterdam
 • Joukje M. Oosterman Radboud Universiteit

DOI:

https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.04

Trefwoorden:

behandeling, cognitieve stoornissen, dementie, diagnostiek, pijn

Samenvatting

Samenvatting
Cognitieve stoornissen kunnen de beleving van pijn veranderen en de diagnostiek en behandeling bemoeilijken. In deze review wordt vanuit een interdisciplinair perspectief de epidemiologie van pijn bij cognitieve stoornissen en de stand van zaken besproken, en samengevat waar de kennishiaten nog liggen. Dit wordt gedaan vanuit vier domeinen, namelijk 1) biologie en neuropathologie, 2) beoordeling en assessment, 3) behandeling en management, en 4) contextuele factoren zoals organisatie en opleiding. De kennishiaten bij deze 4 domeinen zijn: 1) (Biologie): Hoe verandert de pijnervaring en de uiting van pijn bij de verschillende vormen van cognitieve stoornissen? Wat zijn de oorzaak en de gevolgen van pijn in deze groepen? 2) (Assessment): Hoe herkennen, beoordelen en meten we pijn goed, als zelfrapportage niet betrouwbaar is? 3) (Behandeling): Welke behandelingen voor pijn zijn effectief? Hoe kun je die goed interdisciplinair uitvoeren? Hoe zorgen we voor goede implementatie van pijn meten en pijnbehandeling? Vooral ook van niet-farmacologisch behandelen, hoe kunnen we observaties tussen verschillende disciplines, of tussen familie en zorgverleners, beter communiceren zodat herkenning van pijn, en monitoring/evaluatie van behandeling wordt verbeterd? 4) (Contextueel): Wat kunnen we in het onderwijs doen om meer begrip, kennis en vaardigheden op dit gebied te ontwikkelen?

Abstract

The detection and treatment of pain is hampered by cognitive disorders. In this review we discuss the epidemiology of pain in cognitive disorders, and elaborate further on the current state of the art on pain in these populations. We will specifically highlight current gaps and recommendations for the future for the following knowledge domains: 1) Biology and neuropathology, 2) Assessment and evaluation, 3) Treatment and management , and 4) Contextual factors such as the organization and education. We identify the following knowledge gaps: 1) (Biology): Do pain experience and pain expressions change in different types of cognitive disorders, and how? 2) (Assessment): How to recognize, evaluate and assess pain, in case the self-report of pain is no longer reliable? 3) (Treatment): Which treatment possibilities are effective? How can we organize this in an interdisciplinary way? And how to monitor this? How can we ensure proper implementation of pain assessment and treatment in clinical practice? Specifically with regard to non-pharmacological treatment, how can we communicate observations from different disciplines, family members and clinicians to improve the detection of pain as well as treatment monitoring/evaluation? 4) (Contextual): How can we increase knowledge and skills on pain in cognitive impairment within educational training?

Downloads

Gepubliceerd

2022-11-24

Citeerhulp

Achterberg, W. P., de Waal, M. W. M., Cheuk-A-Lam - Balrak, J. (Juanita), Crutzen-Braaksma, P., van Dalen-Kok, A., van Dam, P., de Knegt, N. C., van Kooten, J., Lobbezoo, F., Smaling, H. J. A., Sprenger, G. P., van der Steen, J. T., de Vries, C. (N.J.), Zwakhalen, S. M. ., Smalbrugge, M., & Oosterman, J. M. (2022). Pijn en neurocognitieve stoornissen: stand van zaken en de weg nog te gaan. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, (4). https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2022.04.04

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel