Differentiële diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen en autisme spectrum stoornis bij ouderen

Auteurs

  • Arjan C. Videler GGZ Breburg, Universiteit van Tilburg, Tranzo
  • Sylvia M.J. Heijnen-Kohl Mondriaan Ouderen, Heerlen
  • Rosalien M.H.J. Wilting GGZ Breburg
  • Sebastiaan (Bas) P. J. van Alphen Vrije Universiteit Brussel, Brussel, Belgium, Mondriaan Ouderen, Heerlen, Netherlands

DOI:

https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.04

Trefwoorden:

autismespectrumstoornissen, diagnostiek, ouderen, persoonlijkheidsstoornissen

Samenvatting

De wetenschappelijke kennis over autismespectrumstoornissen (ASS) bij ouderen is nog beperkt. De differentiële diagnostiek tussen ASS en persoonlijkheidsstoornis is complex, zeker bij ouderen. Zowel conceptueel als descriptief is er overlap tussen ASS en persoonlijkheidsstoornissen. De uitingsvormen van beide stoornissen zijn divers, worden beïnvloed door de leeftijd en gekenmerkt door overlappende gedragssymptomen en het veelal ontbreken van een ontwikkelingsanamnese. Bij beide stoornissen kunnen levensfasegebonden veranderingen het aanpassingsvermogen overschrijden, waardoor zowel ASS als persoonlijkheidsstoornissen zich pas in de ouderdom kunnen openbaren. Onderzoek is nodig om de onderlinge samenhang tussen ASS en de persoonlijkheidsontwikkeling over de hele levensloop beter te begrijpen. Tevens zijn gevalideerde diagnostische instrumenten gewenst voor zowel volwassenen als ouderen met comorbide psychiatrische problematiek en persoonlijkheidsstoornissen in het bijzonder. Comorbiditeit van ASS en persoonlijkheidsstoornissen komt veel voor. Derhalve is onderzoek naar de behandeling van comorbide persoonlijkheidsstoornissen aan te bevelen, ook bij ouderen.

Abstract

Scientific knowledge of autism spectrum disorders (ASD) in older adults is still scarce. Differential diagnosis of ASD and personality disorders is complicated, especially in later life. There is overlap between ASD and personality disorders, both conceptually and descriptively. The manifestation of both disorders is heterogeneous, influenced by age specific factors and characterised by similar behavioural symptoms and the lack of a sound developmental history. In both disorders, age specific changes can exceed adaptive abilities of patients, so ASD and personality disorders may become manifest for the first time in old age. More research is needed to fully understand the relationship between ASD and personality development across the life span. Also, there is a need for assessment instruments for both adults and older people with comorbid mental disorders and personality disorders in particular. As comorbidity of ASD and personality disorders appears to be common, more research should be done into treatment of comorbid personality disorders, also in later life.

Downloads

Gepubliceerd

2020-05-20

Citeerhulp

Videler, A. C., Heijnen-Kohl, S. M., Wilting, R. M., & van Alphen, S. (Bas) P. J. (2020). Differentiële diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen en autisme spectrum stoornis bij ouderen. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, (2), 1–10. https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.04

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel