Mediatieve behandeling bij mensen met zowel neuro-cognitieve stoornissen als persoonlijkheids-problematiek

Auteurs

  • Erol Ekiz Universiteit van Tilburg, Tranzo, GGZ Breburg
  • Saskia G.B.J. Bollen GGZ Mondriaan
  • Gina M.P. Rossi Vrije Universiteit Brussel (VUB)
  • Arjan C. Videler GGZ Breburg, Universiteit van Tilburg, Tranzo
  • Sebastiaan (Bas) P. J. van Alphen Vrije Universiteit Brussel, Brussel, Belgium, Mondriaan Ouderen, Heerlen, Netherlands

DOI:

https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.07

Trefwoorden:

BPSD, CoMBI, neurocognitieve stoornis, niet-farmacologische behandeling, persoonlijkheidskenmerken

Samenvatting

Samenvatting

Uitgangspunt van deze studie is dat comorbide maladaptieve persoonlijkheidstrekken (CMPT) van invloed zijn op gedragsmatige en psychologische symptomen van dementie (BPSD). Het doel van dit onderzoek is het opzetten en exploreren van de haalbaarheid van Cognitive Model for Behavioral Interventions (CoMBI). Veertig patiënten met BPSD en CMPT van twee ouderenpsychiatrische afdelingen werden met CoMBI behandeld. De haalbaarheid werd beoordeeld middels de patiëntenstroom, en naleving en aanvaardbaarheid van de behandeling door familieleden en psychiatrisch verpleegkundigen. CMPT werd in kaart gebracht met informantenvragenlijsten. Verandering in BPSD werd gemeten via vooren nametingen. Om de verschillen tussen de meetmomenten te bepalen, werden Wilcoxon signed rank-tests uitgevoerd en effectgroottes berekend. Van de 312 opgenomen patiënten kwamen 138 patiënten in aanmerking voor inclusie. 64 (46,4%) patiënten gingen voor of kort na de voormeting met ontslag. Bij 28 (20,3%) patiënten kon CoMBI niet toegepast worden. Uiteindelijk werden veertig (29,0%) patiënten geïncludeerd voor de analyse. Wilcoxon signed rank-tests toonden een significante afname van BPSD met middelgrote (r=0,45) tot grote (r=0,56) effectgroottes. CoMBI blijkt een toepasbaar en werkzaam behandelmodel voor probleemgedrag bij patiënten met BPSD en CMPT. Het behandelmodel is geassocieerd met een significante afname van probleemgedrag ongeacht de etiologie ervan.

Abstract

The starting point of this study is that comorbid maladaptive personality traits (CMPT) influence behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD). The purpose of this study was to develop and investigate the feasibility of the Cognitive Model for Behavioral Interventions (CoMBI). Forty patients with BPSD and CMPT from two geriatric psychiatric departments were treated with CoMBI. Feasibility was assessed through patient flow, compliance to, and acceptability of the treatment for family members and psychiatric nurses. CMPT was assessed using informant-based questionnaires. Change in BPSD was assessed using pre- and posttests. To determine differences in BPSD, Wilcoxon signed rank tests were conducted and effect sizes were computed. Of 312 patients admitted to the geriatric psychiatric wards, 138 patients were found eligible. 64 (46.4%) patients were discharged from the wards before or shortly after the pretest, in 28 (20.3%) cases CoMBI could not be not applied. Eventually, forty (29.0%) patients were included for analysis. Wilcoxon signed rank tests demonstrated a significant decrease of BPSD with medium (r=0.45) to large (r=0.56) effect sizes. CoMBI is highly feasible for treating challenging behavior in patients with BPSD and CMPT. CoMBI is associated with a significant decrease of challenging behaviors regardless of etiology.

Downloads

Additional Files

Gepubliceerd

2020-05-18

Citeerhulp

Ekiz, E., Bollen, S. G., Rossi, G. M., Videler, A. C., & van Alphen, S. (Bas) P. J. (2020). Mediatieve behandeling bij mensen met zowel neuro-cognitieve stoornissen als persoonlijkheids-problematiek. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, (2), 1–10. https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.07

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel