Persoonsgerichte zorg in de praktijk:

ervaringen van zorgprofessionals en naasten van mensen met dementie in verpleeghuizen

Auteurs

  • I.B. (Birgit) van Ee Hogeschool Windesheim
  • C.F. (Chantal) Hillebregt Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Hogeschool Windesheim, Almere; Vilans, Utrecht
  • M. (Mireille) Donkervoort Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Hogeschool Windesheim, Almere
  • K. (Kitty) Jurrius Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Hogeschool Windesheim, Almere
  • S.R. (Simone) de Bruin Lectoraat Goed Leven met Dementie, Hogeschool Windesheim, Zwolle
  • L.M. (Leontine) Groen – van de Ven Lectoraat Goed Leven met Dementie, Hogeschool Windesheim, Zwolle

DOI:

https://doi.org/10.54195/tgg.14960

Trefwoorden:

Persoonsgerichte zorg, Ervaringen, Dementie, Verpleeghuizen

Samenvatting

Het begrip persoonsgericht werken is niet meer weg te denken uit de zorg voor mensen met dementie. Er is echter weinig bekend over hoe zorgmedewerkers in verpleeghuizen invulling geven aan persoonsgericht werken. In deze kwalitatieve studie staat de vraag centraal op welke manier zorgprofessionals en naasten de persoonsgerichte elementen persoonsbeeld, communicatie, omgeving en waardigheid terugzien en toepassen in de dagelijkse zorg en wat zij hiervan vinden. Vijf zorgprofessionals en zeven naasten van bewoners met dementie zijn hierover geïnterviewd waarna de interviews zijn geanalyseerd met behulp van thematische analyse. Naast vier thema’s die betrekking hadden op de persoonsgerichte elementen kwamen twee thema’s over de randvoorwaarden voor het leveren van persoonsgerichte zorg naar voren. Professionals en naasten beschreven diverse situaties waarin persoonsgericht werd gehandeld, maar ook waarin dat niet het geval was. Vooral in de communicatie ervoeren zorgprofessionals en naasten hiaten in persoonsgerichtheid richting bewoners, waarbij naasten zelf graag meer gehoord wilden worden door de zorgprofessionals. Behalve bekwaamheid van zorgverleners bleken voldoende personeel en tijd randvoorwaarden voor persoonsgerichte zorg. Met scholing over dementie en persoonsgerichte zorg, kleine aanpassingen en betere afstemming met naasten kan echter ook met het beschikbare personeel mogelijk al veel bereikt worden in de zorg voor bewoners met dementie.

Downloads

Gepubliceerd

2023-09-29

Citeerhulp

van Ee, B., Hillebregt, C., Donkervoort, M., Jurrius, K., de Bruin, S., & Groen - van de Ven, L. (2023). Persoonsgerichte zorg in de praktijk: : ervaringen van zorgprofessionals en naasten van mensen met dementie in verpleeghuizen. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 54(3). https://doi.org/10.54195/tgg.14960

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel