Een succesvol geautomatiseerd medicatiebewakingssysteem om ontbrekende maagprotectie toe te voegen bij gebruik van NSAID’s en salicylaten.

Auteurs

  • Michiel Voet Catharina Ziekenhuis Eindhoven / Ziekenhuis Oost Limburg
  • Carolien van der Linden Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  • Thomas Manten Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  • Catharina HM Kerskes Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  • Anne Jacobs Catharina Ziekenhuis Eindhoven

DOI:

https://doi.org/10.54195/tgg.15366

Trefwoorden:

NSAID, Salicylaat, Maagbeschermer, CCDSS

Samenvatting

Richtlijnen adviseren het voorschrijven van een maagbeschermer naast een NSAID of salicylaat in geval van risicofactoren voor gastro-intestinale complicaties (GIC). In het Catharina Ziekenhuis Eindhoven maakt men gebruik van een geautomatiseerd medicatiebewakingssysteem ofwel “computerized clinical decision support system” (CCDSS) Dit systeem alarmeert wanneer een maagbeschermer ontbreekt bij klinische patiënten, die hiervoor wel een indicatie hebben. In deze studie analyseerden we welke risicofactoren voor GIC het vaakst voorkwamen in de door de CCDSS gegenereerde meldingen bij patiënten van 60 jaar en ouder die in 2019 opgenomen waren en welk deel van deze meldingen leidde tot toevoeging of dosisaanpassing van een maagbeschermer.
In totaal werden 762 meldingen geïncludeerd, waarvan 334 (44%) NSAID gebruikers betrof en 428 (56%) salicylaat gebruikers. In de NSAID groep was een hoge dosering (van NSAID) de meest voorkomende additionele risicofactor (59%) en in de salicylaat groep leeftijd ≥70 in combinatie met duale trombocytenaggregatieremming (38%). 81% van de meldingen leidde tot toevoeging of dosisophoging van een maagbeschermer, 18,5% werd verworpen met een gedocumenteerde reden en slechts 0,5% werd verworpen zonder gedocumenteerde reden.
Concluderend draagt een CCDSS bij aan het voorschrijven van aanbevolen maagbeschermer bij patiënten die een NSAID of salicylaat gebruiken.

Downloads

Gepubliceerd

2023-09-29

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel

Citeerhulp

Voet, M., van der Linden, C., Manten, T., Kerskes, C. H., & Jacobs, A. (2023). Een succesvol geautomatiseerd medicatiebewakingssysteem om ontbrekende maagprotectie toe te voegen bij gebruik van NSAID’s en salicylaten. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 54(3). https://doi.org/10.54195/tgg.15366