Ervaringen, wensen en behoeftes van patiënten ten aanzien van patiëntparticipatie tijdens geriatrische revalidatie

Auteurs

  • Hans J.C. Drenth Hanzehogeschool Groningen, UMC Groningen, FAITH research, Leeuwarden, Groningen
  • Hans J.S.M. Hobbelen Hanzehogeschool Groningen, UMC Groningen, FAITH research, Leeuwarden, Groningen
  • Evelyn J. Finnema Hanzehogeschool Groningen, UMC Groningen, NHL/Stenden, Leeuwarden, FAITH research, Leeuwarden, Groningen

DOI:

https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.01

Trefwoorden:

geriatrische revalidatie, GR, patiëntparticipatie

Samenvatting

Persoonsgerichte zorg is bij geriatrische revalidatie (GR) het resultaat van gezamenlijke goal setting en het volgen van de
voortgang tijdens de revalidatie. Het impliceert een actieve betrokkenheid van de patiënt. Samenwerking tussen
zorgprofessionals en patiënten is waardevol bij goal setting en draagt bij aan persoonsgerichte zorg. Met deze studie
onderzoeken we hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan actieve participatie, welke wensen GR-patiënten hebben en
welke handvatten hiervoor nodig zijn. Hiervoor werden cross-sectioneel semigestructureerde interviews afgenomen bij 23 GR-patiënten gedurende 1 jaar. Het onderzoek laat zien dat patiënten actief benaderd en ondersteund willen worden door
zorgprofessionals voor actieve patiëntparticipatie. De mate waarin en de manier waarop is verschillend, waardoor een
flexibele aanpak nodig is die rekening houdt met de behoeften en mogelijkheden van de patiënt en diens omgeving. Vanuit dit
onderzoek zijn aanbevelingen voor de praktijk geformuleerd.

Downloads

Gepubliceerd

2023-04-19

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel

Citeerhulp

Ervaringen, wensen en behoeftes van patiënten ten aanzien van patiëntparticipatie tijdens geriatrische revalidatie. (2023). Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 54(2). https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2023.02.01